Vakopleiding

Kunst is topsport

De start van een kunstopleiding is vaak een sprong in het onbekende. Lang niet iedereen weet dat een kunstopleiding echt iets anders is dan alle andere opleidingen. Eigenlijk weet je pas wat het is, als je er een hebt voltooid.

Kunst is nu eenmaal niet zo duidelijk en grijpbaar als de structuur van een opleiding suggereert. Ondanks je talent, krijg je de creatieve flow niet zomaar cadeau. Creativiteit is een mentaliteit en kunst is topsport. In de lessen en de werkbesprekingen moet je kunnen incasseren en ook uitdelen. Ook is er een gezonde spanning tussen jouw vrijheid en authenticiteit enerzijds en vermeende regels en normen voor kunst anderzijds.

Overzicht van de opleiding

Onze kunstopleiding duurt 5 jaar en bestaat uit een wekelijks programma op donderdagavond of vrijdagmorgen met daarnaast één of meerdere keuzevakken, die je zelf kiest uit het cursusschema. Het is een deeltijdopleiding van minimaal 2 dagdelen per week. Het is een succesvol alternatief voor het reguliere hbo met een programma dat bestaat uit diverse modules theorie en praktijk, masterclasses en werkbesprekingen op het niveau van het hbo bachelor.

Na vijf jaar rond je de opleiding af met een eindexamen-expositie en een diploma. Maar al eerder, halverwege het derde jaar, kan je een deelcertificaat behalen.

Meer dan in het wettelijk onderwijs kun je bij ons de opleiding zelf invullen wat betreft tijdpad en vakken. Naast het vaste programma geef je de opleiding naar eigen inzicht extra diepte door het volgen van bijvoorbeeld workshops, lezingen en excursies.

Toelatingscriteria

Kosten

Meld je aan

Het programma (er is nog plaats)

Tot en met het vierde jaar volg je naast je keuzevak(ken) het programma van modules en masterclasses, die alle gericht zijn op jouw ontwikkeling als zelfstandig kunstenaar. Je kunt deze indelen in drie hoofdgroepen:

  • Ontwikkeling van vaardigheid, bijvoorbeeld op het gebied van materiaal en techniek, vormstudie, compositie, kleur en perspectief.
  • Creatieve ontwikkeling, bijvoorbeeld idee- en conceptontwikkeling, werken aan jouw eigen stijl en thema’s en jouw engagement.
  • Kennis en ontwikkeling van een eigen visie, waartoe je gestimuleerd wordt in lessen als kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, kunstsociologie, kunst en ondernemen en natuurlijk excursies en museumbezoek.

In het 5e jaar werk je naast jouw keuzevak(ken) zelfstandig aan jouw eindexpositie. Je gaat de diepte in wat betreft kunstzinnige kwaliteit en samenhang van je werk en je wordt hierbij begeleid. Ook de wijze van inrichten van de expositie krijgt aandacht, evenals het schrijven van een korte scriptie (thesis) over jouw ‘beeldend onderzoek’. Het eindexamen is medio april. De examencommissie bestaat uit gecommitteerden van andere kunstacademies en docenten van onze academie.

‘Yesssss, I graduated from the Art academy Haarlem Leiden! I may call myself an artist. My work as a painter is about whimsical nature and geometric forms.’ – Chantal Grevers Beeldend kunstenaar.