KHL Kunstacademie Haarlem Leiden

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 21/22 = 13 sept. 2021 t/m 20 mei 2022

Lesaanbod   -    De Academie voor Fotografie en Media   |   Terug      

Een nieuwe academie voor wie verder wil


Schakel

De academie is de schakel tussen de professionele en niet-

professionele fotografiebeoefening. Niet iedereen wil de beroeps-

kant op, terwijl bevlogen studenten wel kwaliteit nastreven en hun

grenzen willen verleggen.


Fotografie en media als kunst

Als onderdeel van Kunstacademie Haarlem Leiden, legt de nieuwe

Academie voor Fotografie en Media het accent op kunstzinnige

benaderingen. Kunst en schoonheid zijn daarbij geen vastgeroeste waarden, maar begrippen die de student zelf inhoud geeft.

Dit betekent het zoeken naar een eigen nieuwe opvattingen van

fotografie en media. Kunst is niet alleen het maken van iets, maar vooral ook het werken aan de beleving van wat kunst is.


Groeiprogramma: Het begint met creatieve pilots

De academie is vorig jaar gestart met enkele succesvolle creatieve

pilot-cursussen. Op basis van de ervaringen in deze lessen worden

in overleg met studenten en docenten nieuwe foto- en media-

cursussen ontwikkeld.

Keuze

Creatieve pilots:


Creatieve fotografie en beeldbewerking

ma.mo. in Leiden

ma.mi. in Haarlem

jaarcursussen (sept - mei)


Videokunst

di.av. in Haarlem

jaarcursus (sept - mei)


Media Feest 1x per jaar

Datum: dit jaar nader te bepalen.

Jaarlijks evenement waarbij studenten

en gastkunstenaars hun animatie-

video's en fotografie en digitale kunst

tonen met beamers in al onze Haarlemse atelierstegelijk. Feest, muziek, bar, kunst, inspiratie en contact.